Packaging ESD Tray

Citálna elektronika potrebuje čo najlepšiu možnú ochranu. Použitie elektricky vodivých materiálov zabraňuje elektronickému a koncovému zaťaženiu zjazdenia ESD.

To poskytuje optimálnu ochranu elektronických komponentov. Vyrábame zákazník-špecifický ESD balenie (nosič obrobku) pre všetky aplikácie.

ESD zásobník (nosič obrobku) je zvyčajne veľmi dobre stohovateľná a zabezpečuje bezpečnú prepravu voľného tovaru. ESD zásobníky uľahčujú počítateľnosť s inventárom, dokonca aj s hrubšími stenami s nízkymi čiarami sú možné vysoké presnosti. Zásobníky sú tiež ideálne na zdvíhanie a prezentáciu nových produktov.

esd-tray-blisterverpackung

Potrebujete optimálne riešenie balenia pre elektronický tovar?

Rozsiahly sortiment hlbokých výrobkov

Inovatívny vizuálny obal pre váš produkt

Blisterhaube-Blisterverpackung

Okrem ESD zásobníkov (nosiče obrobkov) existujú aj iné typy, ako napríklad transparentné balenie v našom portfóliu, ktoré vyrábame podľa vašich individuálnych potrieb. Patria sem tesniace pľuzgiere a blistrové kapucne, posuvné blistry a rf blistre. Pomôžeme vám vyriešiť problém balenia.