odtlačok

Podľa § 5 TMG:

SCAFA THERMOTHORMING GMBH

Na Lindöveli 4

59846 Sundern Sauerland

 

Riaditeľ:

Jens Scafarti

René Scafarti

 

Kontakt:

Telefón: +49 (0) 29356099956

Fax: +49 (0) 29356099958

E-mail: info@scafa.de

 

Daň z pridanej hodnoty:

Identifikačné číslo dane z predaja podľa § 27 Daňové právo na predaj:

ID DPH: DE815831057

HRB 12868

 

Spor

Európska komisia poskytuje platformu pre riešenie online sporov (OS): https://ec.europa.eu/consems/odr

Naša e-mailová adresa nájdete v hornej časti odtlačku.

Nie sme pripravení alebo povinní zúčastniť sa na konaní o riešení sporov pred zásielkovým riadkom.

 

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb sme podľa § 7 abs.1 TMG zodpovedný za vlastný obsah na týchto stránkach podľa všeobecných zákonov. Avšak podľa §§ 8 až 10 TMG nie sme povinní ako poskytovateľ služieb na monitorovanie prenosných alebo uložených zahraničných informácií alebo na výskumné okolnosti, ktoré uvedú protiprávnu činnosť.

Povinnosti na odstránenie alebo blokovanie používania informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je však možná len od dátumu vedomia konkrétneho porušenia. V prípade zverejnenia zodpovedajúcich porušení odstránime tento obsah okamžite odstrániť.

 

Zodpovednosť za odkazy

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, o obsahu, ktoré nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme zaručiť tento cudzí obsah. Pre obsah prepojených strán je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. Prepojené stránky boli kontrolované na možné právne porušenia v čase prepojenia. Nezákonný obsah nebol rozpoznateľný v čase prepojenia.

Avšak, trvalé kontrola obsahu spojených stránok nie je primerané bez konkrétnych údajov o porušení. V prípade zverejnenia porušenia budeme okamžite odstrániť takéto odkazy.

 

autorské práva

Obsah a práce vytvorené prevádzkovateľmi stránok a pracuje na týchto stránkach podliehajú nemeckému zákonu o autorských právach. Duplikácia, spracovanie, šírenie a akýkoľvek druh oživenia mimo hraníc autorského práva vyžaduje písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Sťahovanie a kópie tejto stránky sú povolené len pre súkromné, nekomerčné použitie.

Pokiaľ je tento obsluha vytvorený, sú dodržané autorské práva tretích strán. Najmä obsah tretích strán sú označené ako také. Ak si stále uvedomujete porušenie autorských práv, žiadame o zodpovedajúcu poznámku. V prípade zverejnenia porušení budeme okamžite odstrániť tento obsah.

Zdroj: ellecht24.de

 

Zdroje používaných obrázkov a grafiky:

Ikony vyrobené spoločnosťou FreePIK z www.flaticon.com je licencovaný CC 3.0

Ikony vytvorené Smashicons z www.flaticon.com je licencovaný CC 3.0